Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av en organisations eller företags bokföring vid räkenskapsårets slut.

Alla företag och organisationer som har affärshändelser är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom ett bokslut. Bokslutet ska ske i form av en årsredovisning eller ett årsbokslut. En årsredovisning är mer omfattande än årsbokslutet och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling.

Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska se ut. Vi är experter på detta och hjälper dig gärna genom alla eller delar av stegen av upprättande av bokslutet.

Följ oss:

Följ med för att läsa om de senaste nyheterna!

Länkar

Få offert