Budget - vad kommer du att tjäna

När du har skapat dina affärsplan, då vet du vad du vill och hur du tänker dig bedriva din verksamhet. Nu är det viktigt att räkna på vad detta kommer kosta och vilka intäkter din försäljning kommer ge.

Intäkter

 

Under intäkter tar du upp vilken försäljning du har tänkt dig. Här är det viktigt att tänka på vad är rimligt att sälja, tänk även här att du har momsinkluderat i priset som du tänker dig till kund, detta ska inte ingå i din intäktsberäkning.

Ett exempel på hur det bör beräknas: Du har tänkt dig sälja skor, som exklusive moms ska ge 400 kr. Du tror att du kommer sälja 100 par i månaden. Då har du en intäkt per månad som är 400 000 (400*100). Detta är då dina intäkter.

Kostnader

Kostnader är allt som det kostar att driva verksamhete, dvs för att sälja de 100 par skorna i månaden har du kostnader för detta. Exempelvis du har ett inköpspris på 200 kr styck för skorna i ovan exempel. Då har du kostnad för såld vara 200 000 (200*100).  Sedan har du eventuella hyror, dina lönekostnader osv. allt ska summera, när du räknar på detta sätt ser du vilken nivå som du behöver sälja för att nå breakeven eller plus minus noll för din verksamhet.

Ifall du inte har någon ekonomiska förkunskap finns det alltid hjälp att få, men kanske första steget är att läsa på lite i ämnet. Gå vidare för tips på några bra böcker för grunderna i ekonomi.

Följ oss:

Följ med för att läsa om de senaste nyheterna!

Länkar

Få offert