Revision

Revision är en oberoende granskning av ekonomin i ditt företag. Den sker av en revisor och ska enligt aktiebolagslagen ske enligt god revisionssed. Revision skapar trygghet och säkerhet för alla inblandade och har stor betydelse för ditt företag.

Granskningen medför att du och din organisation får konkret hjälp att identifiera problem och hitta rätt lösning på dem. Arbetet leds av en skicklig revisor – en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet. Vi hjälper dig gärna att hitta en duktig revisionsbyrå.

Följ oss:

Följ med för att läsa om de senaste nyheterna!

Länkar

Få offert